HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ FDC & TTA

HOSE - Cập nhật sau cùng : 18/09/2020 5:28:00 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan