Điểm tin giao dịch 16.09.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 16/09/2020 4:21:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
16/09/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 897,47 1,21 0,14% 5.049,80      
VN30   834,50 1,17 0,14% 1.868,68      
VNMIDCAP 973,13 4,22 0,44% 1.942,63      
VNSMALLCAP 827,69 -0,21 -0,03% 790,54      
VN100   813,59 1,62 0,20% 3.811,31      
VNALLSHARE 815,81 1,49 0,18% 4.601,85      
VNCOND 968,45 12,87 1,35% 245,99      
VNCONS 760,45 -3,93 -0,51% 470,80      
VNENE   446,40 11,26 2,59% 161,33      
VNFIN   709,64 0,12 0,02% 761,16      
VNHEAL 1.265,90 -1,32 -0,10% 28,06      
VNIND   539,91 0,96 0,18% 916,02      
VNIT   1.148,50 8,76 0,77% 145,75      
VNMAT 1.094,29 2,94 0,27% 772,09      
VNREAL 1.184,04 5,02 0,43% 1.021,65      
VNUTI   673,09 -3,03 -0,45% 64,43      
VNXALLSHARE 1.296,91 1,83 0,14% 5.447,84      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
262.872.740 4.399      
Thỏa thuận
Put though
27.560.828 651      
Tổng
Total
290.433.568 5.050      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HSG 20.591.650 ASM 6,98% TGG -6,92%    
2 ITA 13.528.260 IJC 6,96% DAH -6,91%    
3 STB 10.179.630 SFG 6,87% DTA -6,88%    
4 PVD 9.262.100 YBM 6,82% L10 -6,80%    
5 GEX 9.249.610 LCM 6,67% DAT -6,61%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
10.055.595 3,46% 17.083.780 5,88% -7.028.185    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
238 4,71% 402 7,97% -165    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 DXG 1.474.610 NBB 26 HSG 1.356.380    
2 HSG 1.367.860 HDB 21 HCM 507.100    
3 NBB 1.307.210 NLG 20 LDG 180.110    
4 KBC 1.166.120 GEX 20 DLG 162.090    
5 HCM 959.120 HCM 19 PHR 86.640    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 MSN12001 MSN12001 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 30/09/2020.
2 GIL GIL đăng ký mua lại 16.200 cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện: từ  16/09/2020 đến 18/09/2020.
3 DBC DBC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 30/09/2020.
4 TN1 TN1 nhận quyết định niêm yết bổ sung 4.255.984 cp (phát hành trả cổ tức năm 2019) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/09/2020.
5 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 200.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/09/2020. 
6 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 800.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/09/2020. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan