Điểm tin giao dịch 11.02.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 11/02/2020 4:31:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
11/02/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 934,67 3,94 0,42% 3.178,25      
VN30   856,39 3,52 0,41% 2.044,28      
VNMIDCAP 895,63 4,73 0,53% 607,96      
VNSMALLCAP 723,58 5,87 0,82% 257,62      
VN100   824,03 2,74 0,33% 2.652,23      
VNALLSHARE 820,31 2,79 0,34% 2.909,85      
VNCOND 1.097,86 5,82 0,53% 140,69      
VNCONS 671,02 -6,68 -0,99% 323,90      
VNENE   476,64 9,01 1,93% 72,47      
VNFIN   747,36 10,89 1,48% 896,79      
VNHEAL 1.312,51 -9,53 -0,72% 5,47      
VNIND   550,44 3,55 0,65% 357,98      
VNIT   1.040,95 18,35 1,79% 74,91      
VNMAT 881,44 -18,26 -2,03% 448,94      
VNREAL 1.280,68 1,38 0,11% 499,92      
VNUTI   698,51 1,72 0,25% 77,35      
VNXALLSHARE 1.275,32 4,43 0,35% 3.169,57      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
159.265.510 2.730      
Thỏa thuận
Put though
20.087.578 448      
Tổng
Total
179.353.088 3.178      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 14.652.800 LSS 7,00% CMX -12,26%    
2 HPG 12.651.620 CLW 6,95% MDG -6,98%    
3 LMH 10.270.270 ROS 6,95% HOT -6,97%    
4 SCR 8.112.600 YEG 6,93% ABT -6,97%    
5 CTG 7.052.320 TCR 6,86% HVX -6,97%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
14.586.350 8,13% 18.593.230 10,37% -4.006.880    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
487 15,33% 543 17,09% -56    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HDB 3.616.710 VNM 176 VRE 959.940    
2 VRE 2.458.520 HDB 105 PVD 600.360    
3 HPG 2.024.140 MSN 89 STB 463.690    
4 CTG 1.979.530 VRE 77 SBT 347.960    
5 MSN 1.767.510 VHM 68 EIB 203.100    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 PDN PDN giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 25/02/2020.
2 CMX CMX giao dịch không hưởng quyền -  thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 1:1 (số lượng dự kiến: 13.221.234 cp), với giá 10.000 đ/cp.
3 DHC DHC nhận quyết định niêm yết bổ sung 2.239.000 cp (phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/02/2020.
4 VHC VHC nhận quyết định niêm yết bổ sung 90.973.013 cp (phát hành cổ phiếu trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/02/2020.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan