HOSE: Thông báo tuyển dụng nhân sự Công nghệ thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 04/2017

HOSE - Cập nhật sau cùng : 11/04/2017 9:15:17 SA

Hiện nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đang tuyển dụng nhân sự trong tháng 4/2017 một số vị trí như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan