Điểm tin giao dịch 30.07.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 30/07/2020 3:55:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
30/07/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 801,13 10,29 1,30% 3.196,53      
VN30   746,02 10,86 1,48% 1.599,30      
VNMIDCAP 824,98 6,26 0,76% 849,67      
VNSMALLCAP 705,12 3,83 0,55% 296,29      
VN100   723,78 10,67 1,50% 2.448,97      
VNALLSHARE 723,56 10,42 1,46% 2.745,27      
VNCOND 795,36 8,24 1,05% 218,66      
VNCONS 670,72 13,10 1,99% 323,12      
VNENE   360,69 4,85 1,36% 28,67      
VNFIN   627,83 6,00 0,96% 620,37      
VNHEAL 1.140,93 10,60 0,94% 9,35      
VNIND   465,18 4,56 0,99% 386,00      
VNIT   1.015,89 13,31 1,33% 51,39      
VNMAT 953,56 12,40 1,32% 429,38      
VNREAL 1.088,44 20,81 1,95% 617,01      
VNUTI   619,51 12,65 2,08% 56,12      
VNXALLSHARE 1.143,15 16,04 1,42% 3.154,13      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
163.227.530 2.532      
Thỏa thuận
Put though
25.717.173 664      
Tổng
Total
188.944.703 3.197      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 11.492.150 HCD 7,00% LHG -10,00%    
2 HQC 9.937.440 APH 6,95% LGC -6,99%    
3 EIB 9.625.710 TNT 6,87% ST8 -6,94%    
4 ITA 7.009.020 AAM 6,80% TNC -6,86%    
5 STB 6.312.810 DAT 6,79% VIS -6,74%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
15.080.331 7,98% 16.379.366 8,67% -1.299.035    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
482 15,09% 468 14,63% 15    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 8.787.220 HPG 194 POW 906.100    
2 HCM 1.757.640 VCB 103 KDC 718.890    
3 VCB 1.319.050 SAB 77 VHM 395.750    
4 POW 1.009.900 MWG 44 ITA 256.660    
5 DXG 891.820 VHM 41 PVT 198.670    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 NPM11805 NPM11805 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 13/08/2020.
2 DTT DTT giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 07%, ngày thanh toán: 24/08/2020.
3 AST AST giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 14/08/2020.
4 CSM CSM giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 28/08/2020.
5 NPM11909 NPM11909 (Trái phiếu NPM052022) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/07/2020 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 3.000.000 tp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 100.000 đ/tp, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/07/2020.
6 NPM11910 NPM11910 (Trái phiếu NPM062022) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/07/2020 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 2.000.000 tp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 100.000 đ/tp, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/07/2020.
7 NPM11911 NPM11911 (Trái phiếu NPM052024) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/07/2020 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 5.000.000 tp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 100.000 đ/tp, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/07/2020.
8 SCD SCD giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 08%, ngày thanh toán: 10/08/2020.
9 LHG LHG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 19%, ngày thanh toán: 24/08/2020.
10 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 3.100.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/07/2020. 
11 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.100.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/07/2020. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan