Điểm tin giao dịch 14.08.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 14/08/2019 3:49:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
14/08/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 968,91 2,08 0,22% 3.461,33      
VN30   880,51 2,54 0,29% 1.944,11      
VNMIDCAP 957,58 -0,28 -0,03% 806,81      
VNSMALLCAP 816,87 0,97 0,12% 360,79      
VN100   853,84 1,92 0,23% 2.750,92      
VNALLSHARE 853,35 1,90 0,22% 3.111,71      
VNCOND 1.253,65 0,57 0,05% 339,56      
VNCONS 807,18 3,02 0,38% 292,05      
VNENE   566,75 -1,81 -0,32% 28,21      
VNFIN   677,91 2,55 0,38% 385,13      
VNHEAL 1.043,56 -3,27 -0,31% 1,05      
VNIND   600,14 -1,43 -0,24% 1.014,98      
VNIT   1.041,67 16,06 1,57% 141,41      
VNMAT 910,01 -0,66 -0,07% 224,32      
VNREAL 1.327,24 2,26 0,17% 632,49      
VNUTI   818,05 2,01 0,25% 34,38      
VNXALLSHARE 1.323,77 2,32 0,18% 3.532,36      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
125.458.400 2.685      
Thỏa thuận
Put though
26.029.220 776      
Tổng
Total
151.487.620 3.461      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 18.900.370 CMG 6,99% SII -6,97%    
2 ITA 7.785.620 HTL 6,98% GAB -6,93%    
3 HNG 5.366.270 QCG 6,98% SSC -6,91%    
4 HPG 4.271.400 PIT 6,98% CDC -6,85%    
5 SCR 4.113.426 VIS 6,96% HRC -6,76%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
10.704.210 7,07% 17.626.250 11,64% -6.922.040    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
403 11,63% 625 18,07% -223    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 6.423.360 VRE 225 HDB 411.890    
2 STB 2.322.410 VJC 92 CTG 266.830    
3 HPG 2.014.170 VHM 91 HNG 189.790    
4 HDB 1.100.050 VNM 66 GEX 157.360    
5 VHM 1.088.330 PNJ 54 TLH 86.000    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HCM_0607 HCM_0607 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 20/08/2019.
2 AAA AAA giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 05/09/2019.
3 NVL NVL giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện pháp luật, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ ngày 20/08/2019 đến ngày 03/09/2019.
4 VSC VSC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 05% (số lượng dự kiến: 14.997.422 cp).
5 IBC IBC niêm yết và giao dịch bổ sung 7.576.676 cp (tăng vốn) tại HOSE ngày 14/08/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 06/08/2019.
6 SVC SVC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 28/08/2019.
7 TDH TDH nhận quyết định niêm yết bổ sung 12.243.457 cp (phát hành tăng vốn cổ phần) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/08/2019.
8 DIG DIG trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%. Số lượng dự kiến phát hành:14.997.422 cổ phiếu
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan