Chứng quyền CVPB2002: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

HOSE - Cập nhật sau cùng : 26/03/2020 6:05:00 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVPB01VPS19CE (mã CK: CVPB2002) do Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS phát hành như sau:

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan