HOSE: Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF VFMVN30

HOSE - Cập nhật sau cùng : 20/11/2019 5:08:00 CH

Ngày 19/11/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã có Quyết định số 492/QĐ-SGDHCM chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF VFMVN30 (mã chứng khoán: E1VFVN30) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Chi tiết xem file đính kèm):

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan