Slide đào tạo Chứng quyền có bảo đảm cho nhà đầu tư

HOSE - Cập nhật sau cùng : 18/11/2020 10:22:00 SA

Nhằm cung cấp kiến thức cho nhà đầu tư về sản phẩm mới Chứng quyền có bảo đảm, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu Slide đào tạo Chứng quyền có bảo đảm cho nhà đầu tư như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan