Điểm tin giao dịch 05.11.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 05/11/2019 4:42:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
05/11/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.024,34 1,91 0,19% 4.565,57      
VN30   942,34 2,09 0,22% 2.919,71      
VNMIDCAP 974,29 3,26 0,34% 960,15      
VNSMALLCAP 788,05 2,79 0,36% 307,01      
VN100   908,24 2,60 0,29% 3.879,86      
VNALLSHARE 903,93 2,50 0,28% 4.186,87      
VNCOND 1.260,05 -4,69 -0,37% 291,29      
VNCONS 840,47 -8,24 -0,97% 534,76      
VNENE   588,56 13,06 2,27% 76,95      
VNFIN   760,05 6,44 0,85% 689,83      
VNHEAL 1.331,56 13,34 1,01% 6,52      
VNIND   619,47 -0,83 -0,13% 1.168,55      
VNIT   1.163,13 -1,91 -0,16% 190,81      
VNMAT 865,64 4,25 0,49% 365,91      
VNREAL 1.406,61 9,47 0,68% 775,83      
VNUTI   829,30 7,73 0,94% 80,18      
VNXALLSHARE 1.399,65 3,25 0,23% 4.651,44      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
172.233.290 3.663      
Thỏa thuận
Put though
27.138.476 902      
Tổng
Total
199.371.766 4.566      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 27.893.660 VRC 6,97% TCR -6,91%    
2 FLC 12.175.110 CLG 6,95% ST8 -6,86%    
3 HPG 6.382.860 TPC 6,95% SPM -6,69%    
4 AAA 5.843.530 CDC 6,93% PTL -6,67%    
5 SCR 5.480.640 NAV 6,92% AGF -6,19%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
18.963.512 9,51% 16.570.352 8,31% 2.393.160    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
784 17,17% 754 16,51% 30    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 POW 3.215.450 VNM 227 TVS 1.595.420    
2 FPT 3.110.090 FPT 198 VRE 1.460.890    
3 VRE 2.696.430 VHM 158 HCM 492.400    
4 HPG 2.637.480 VJC 158 VHM 447.400    
5 ROS 2.206.550 VRE 95 POW 376.770    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 GMD GMD giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 15/11/2019.
2 LMH LMH nhận quyết định niêm yết bổ sung 2.329.995 cp (phát hành tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/11/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan