HOSE: Thư ngỏ tham gia 'Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2019"

HOSE - Cập nhật sau cùng : 14/05/2019 4:26:00 CH

Kính gửi: Các doanh nghiệp niêm yết

Tiếp nối sự thành công của Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2018, năm 2019 Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng Báo Đầu tư Chứng khoán với sự tài trợ của Công ty Dragon Capital tiếp tục phối hợp tổ chức sự kiện này (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan