Điểm tin giao dịch 16.03.2017

HOSE - Cập nhật sau cùng : 16/03/2017 5:04:00 CH
Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
712,56 -0,58 -0,08%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
714,34 1,20 0,17%
Đợt đóng cửa
Closing session
714,92 1,78 0,25%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
179,08    
Đợt mở cửa
Opening session
3,24    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
148,53    
Đợt đóng cửa
Closing session
10,54    
Thỏa thuận
Put-through session
16,77    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.955,84    
Đợt mở cửa
Opening session
75,97    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.114,06    
Đợt đóng cửa
Closing session
249,72    
Thỏa thuận
Put-through session
516,09    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
11,62 507,41  
Bán
Sell
11,60 310,21  
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan