Chứng quyền CVPB1901: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

HOSE - Cập nhật sau cùng : 14/02/2020 3:54:00 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.VPB.VND.M.CA.T.2019.01 (mã CK: CVPB1901) do Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT phát hành như sau:

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan