Điểm tin giao dịch 13.08.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 13/08/2019 3:46:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
13/08/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 966,83 -8,48 -0,87% 4.273,93      
VN30   877,97 -4,26 -0,48% 2.534,47      
VNMIDCAP 957,86 -5,64 -0,59% 1.056,65      
VNSMALLCAP 815,90 -3,74 -0,46% 388,73      
VN100   851,92 -5,78 -0,67% 3.591,13      
VNALLSHARE 851,45 -5,81 -0,68% 3.979,85      
VNCOND 1.253,08 5,60 0,45% 383,72      
VNCONS 804,16 -10,70 -1,31% 311,60      
VNENE   568,56 -18,09 -3,08% 41,74      
VNFIN   675,36 0,99 0,15% 644,95      
VNHEAL 1.046,83 11,33 1,09% 5,68      
VNIND   601,57 -6,34 -1,04% 1.317,74      
VNIT   1.025,61 1,74 0,17% 163,42      
VNMAT 910,67 -5,81 -0,63% 329,49      
VNREAL 1.324,98 -15,97 -1,19% 682,56      
VNUTI   816,04 -7,68 -0,93% 88,39      
VNXALLSHARE 1.321,45 -8,99 -0,68% 4.241,19      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
142.686.780 3.295      
Thỏa thuận
Put though
38.815.751 979      
Tổng
Total
181.502.531 4.274      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 20.409.640 SMA 7,00% DXG -15,89%    
2 ITA 7.432.490 RIC 7,00% TIP -6,99%    
3 HPG 7.402.550 HRC 6,90% SII -6,94%    
4 SAM 6.299.160 VIS 6,89% VOS -6,88%    
5 TPB 5.990.560 SRC 6,82% VTB -6,88%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
12.354.897 6,81% 20.779.750 11,45% -8.424.853    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
451 10,55% 752 17,60% -301    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 4.814.620 VRE 169 HAG 500.000    
2 HPG 3.714.580 VJC 124 PLX 303.620    
3 POW 2.786.890 VNM 110 GEX 253.600    
4 STB 2.227.190 HPG 87 PVT 199.710    
5 DXG 1.547.450 MSN 87 HQC 183.000    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 PVT PVT giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 26/08/2019.
2 KPF KPF giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 30/08/2019.
3 CCI CCI giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 06%, ngày thanh toán: 23/08/2019.
4 DXG DXG giao dịch không hưởng quyền - Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:22 (số lượng dự kiến: 76.960.698 cp), thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 4:1 (số lượng dự kiến: 87.455.339 cp).
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan