HOSE: Danh mục cổ phiếu thành phần của Bộ chỉ số HOSE-Index tháng 07/2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 15/07/2019 11:18:00 SA

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Danh mục cổ phiếu thành phần, Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Tỷ trọng giới hạn vốn hóa của Bộ chỉ số HOSE-Index và chỉ số Phát triển Bền vững có hiệu lực vào ngày 05/08/2019, chi tiết file đính kèm.

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan