HOSE: HOSE chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

HOSE - Cập nhật sau cùng : 25/03/2020 10:57:29 SA

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”, ngày 24/3/2020 tại trụ sở Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã trao ủng hộ số tiền 100 triệu đồng do tập thể cán bộ nhân viên Sở đóng góp.

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan