Điểm tin giao dịch 03.12.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 03/12/2019 4:21:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
03/12/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 953,43 -5,88 -0,61% 7.859,02      
VN30   868,68 -6,42 -0,73% 6.115,83      
VNMIDCAP 939,28 -2,63 -0,28% 1.032,27      
VNSMALLCAP 777,51 -0,91 -0,12% 385,05      
VN100   845,07 -5,16 -0,61% 7.148,10      
VNALLSHARE 843,08 -4,98 -0,59% 7.533,16      
VNCOND 1.143,31 8,74 0,77% 312,00      
VNCONS 753,95 -17,22 -2,23% 581,12      
VNENE   541,27 -9,61 -1,74% 52,68      
VNFIN   688,03 -6,86 -0,99% 672,18      
VNHEAL 1.433,54 9,32 0,65% 52,39      
VNIND   604,86 -1,78 -0,29% 1.443,38      
VNIT   1.062,18 -1,52 -0,14% 153,79      
VNMAT 892,76 13,93 1,59% 413,75      
VNREAL 1.334,69 -1,48 -0,11% 3.728,10      
VNUTI   787,31 -6,76 -0,85% 75,52      
VNXALLSHARE 1.307,78 -7,16 -0,54% 7.966,65      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
176.408.390 3.697      
Thỏa thuận
Put though
88.529.438 4.162      
Tổng
Total
264.937.828 7.859      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VHM 33.921.960 SMA 6,92% HCD -6,96%    
2 ROS 32.299.030 CMX 6,90% MSN -6,96%    
3 ITA 15.235.300 TIX 6,90% SGT -6,95%    
4 HPG 11.284.390 ST8 6,85% YBM -6,94%    
5 GEX 8.602.310 FIT 6,82% RDP -6,91%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
22.930.156 8,65% 28.148.886 10,62% -5.218.730    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
740 9,41% 972 12,37% -233    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 TCB 11.156.360 TCB 253 HPG 1.505.730    
2 HPG 6.646.110 VNM 188 HVN 368.130    
3 VRE 3.262.640 PNJ 162 FLC 342.030    
4 NT2 2.310.040 HPG 156 KDH 326.000    
5 PNJ 1.893.332 VIC 122 VRE 301.500    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VSH VSH giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 23/12/2019 tại khách sạn Quy Nhơn, Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình ĐỊnh.
2 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 200.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/12/2019. 
3 BID BID nhận quyết định niêm yết bổ sung 603.302.706 cp (chào bán riêng lẻ cho Keb Hana Bank) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/12/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan