Chứng quyền CHPG2003: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE - Cập nhật sau cùng : 14/02/2020 5:42:00 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG05MBS19CE (mã CK: CHPG2003) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan