Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
1.015,79
1,50
0,15
VNMID TRI
1.101,71
1,11
0,10
VNSML TRI
952,14
0,13
0,01
VN100 TRI
980,08
0,59
0,06
VNALL TRI
981,34
0,57
0,06