Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
964,82
10,93
1,15
VNMID TRI
1.091,28
0,68
0,06
VNSML TRI
974,14
0,37
0,04
VN100 TRI
944,05
9,21
0,99
VNALL TRI
947,93
8,90
0,95