Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
994,07
4,79
0,48
VNMID TRI
1.105,97
-0,54
-0,05
VNSML TRI
969,04
-3,62
-0,37
VN100 TRI
969,75
5,58
0,58
VNALL TRI
972,66
5,21
0,54