Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
967,42
-11,58
-1,18
VNMID TRI
1.090,16
-6,51
-0,59
VNSML TRI
961,33
-2,59
-0,27
VN100 TRI
944,16
-11,06
-1,16
VNALL TRI
947,54
-10,74
-1,12