Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
697,29
-5,91
-0,84
VNMID TRI
924,86
3,01
0,33
VNSML TRI
854,85
0,68
0,08
VN100 TRI
686,68
-3,38
-0,49
VNALL TRI
698,39
-2,97
-0,42