Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
773,18
-8,67
-1,11
VNMID TRI
1.108,63
-11,05
-0,99
VNSML TRI
987,84
-2,97
-0,30
VN100 TRI
773,31
-8,00
-1,02
VNALL TRI
787,10
-7,61
-0,96