Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
986,69
0,79
0,08
VNMID TRI
1.097,16
2,03
0,19
VNSML TRI
971,62
5,43
0,56
VN100 TRI
940,73
1,10
0,12
VNALL TRI
944,64
1,35
0,14