Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
963,54
-1,28
-0,13
VNMID TRI
1.085,53
-5,75
-0,53
VNSML TRI
966,66
-7,48
-0,77
VN100 TRI
941,91
-2,14
-0,23
VNALL TRI
945,51
-2,42
-0,26