Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
710,24
-1,80
-0,25
VNMID TRI
974,33
5,64
0,58
VNSML TRI
860,59
-1,53
-0,18
VN100 TRI
704,22
-0,33
-0,05
VNALL TRI
714,62
-0,44
-0,06