Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
730,29
2,58
0,35
VNMID TRI
946,02
-4,07
-0,43
VNSML TRI
870,41
1,56
0,18
VN100 TRI
713,61
1,23
0,17
VNALL TRI
724,14
1,29
0,18