Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
842,04
0,20
0,02
VNMID TRI
1.127,23
-2,41
-0,21
VNSML TRI
1.020,91
-1,88
-0,18
VN100 TRI
827,14
-0,22
-0,03
VNALL TRI
839,34
-0,30
-0,04