Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
1.169,52
27,55
2,41
VNMID TRI
1.186,21
17,37
1,49
VNSML TRI
1.005,87
3,55
0,35
VN100 TRI
1.093,88
23,24
2,17
VNALL TRI
1.091,05
22,07
2,06