Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
1.044,91
3,20
0,31
VNMID TRI
1.139,62
7,63
0,67
VNSML TRI
957,47
6,34
0,67
VN100 TRI
1.000,10
3,40
0,34
VNALL TRI
998,56
3,45
0,35