Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
1.144,74
-53,27
-4,45
VNMID TRI
1.210,29
-20,82
-1,69
VNSML TRI
1.000,11
-7,22
-0,72
VN100 TRI
1.086,62
-44,34
-3,92
VNALL TRI
1.083,35
-40,47
-3,60