Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
668,00
1,20
0,18
VNMID TRI
846,64
-1,61
-0,19
VNSML TRI
781,75
-0,84
-0,11
VN100 TRI
650,67
0,70
0,11
VNALL TRI
659,96
0,64
0,10