Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
1.034,93
0,11
0,01
VNMID TRI
1.094,37
1,29
0,12
VNSML TRI
944,00
3,78
0,40
VN100 TRI
999,63
-0,38
-0,04
VNALL TRI
999,60
-0,24
-0,02