Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
842,67
-2,35
-0,28
VNMID TRI
1.123,90
3,27
0,29
VNSML TRI
1.016,87
0,59
0,06
VN100 TRI
827,18
-1,10
-0,13
VNALL TRI
839,21
-0,98
-0,12