Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
935,31
-5,37
-0,57
VNMID TRI
1.028,72
8,68
0,85
VNSML TRI
887,99
-1,40
-0,16
VN100 TRI
902,10
-2,53
-0,28
VNALL TRI
903,77
-2,43
-0,27