Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
760,02
-0,98
-0,13
VNMID TRI
1.075,73
10,62
1,00
VNSML TRI
933,63
5,28
0,57
VN100 TRI
757,18
0,67
0,09
VNALL TRI
768,53
0,86
0,11