Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
726,65
-5,47
-0,75
VNMID TRI
951,09
-0,97
-0,10
VNSML TRI
867,38
-1,00
-0,12
VN100 TRI
711,68
-4,31
-0,60
VNALL TRI
722,08
-4,12
-0,57