Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
973,46
12,01
1,25
VNMID TRI
1.087,81
-6,62
-0,60
VNSML TRI
965,79
-3,62
-0,37
VN100 TRI
930,59
8,07
0,87
VNALL TRI
934,97
7,43
0,80