Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
965,26
2,77
0,29
VNMID TRI
1.046,12
-0,83
-0,08
VNSML TRI
927,05
0,41
0,04
VN100 TRI
922,27
1,90
0,21
VNALL TRI
923,70
1,81
0,20