Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
1.169,82
25,08
2,19
VNMID TRI
1.224,05
13,76
1,14
VNSML TRI
1.008,38
8,27
0,83
VN100 TRI
1.107,40
20,78
1,91
VNALL TRI
1.102,97
19,62
1,81