Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
1.141,97
-12,01
-1,04
VNMID TRI
1.168,84
-11,92
-1,01
VNSML TRI
1.002,32
-8,23
-0,81
VN100 TRI
1.070,64
-10,81
-1,00
VNALL TRI
1.068,98
-10,69
-0,99