PHS - Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt PHS
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
Địa chỉ Tầng 3 - CR3-03A. 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại (84-028) 5413 5479
Fax (84-028) 5413 5472
Email info@phs.vn
Website www.phs.vn
Giám đốc Ông Chen Chia Ken
Ngày là thành viên 18/12/2006
Vốn điều lệ 900.000.000.000,00 ₫
Mã Thành viên 022
Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành, Kinh doanh chứng khoán phái sinh.