KBSV - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt KBSV
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
Địa chỉ Tầng G - Tầng M - Tầng 2 và 7 - Tòa nhà Sky City. Số 88 Phố Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại (024) 3776 5929
Fax (024) 3776 5928
Email info@kbsec.com.vn
Website www.kbsec.com.vn
Giám đốc Ông Oh Cheolwu
Ngày là thành viên 18/11/2008
Vốn điều lệ 1.675.020.900.000,00 ₫
Mã Thành viên 091
Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Kinh doanh chứng khoán phái sinh; Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.