ART - Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt ART
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
Địa chỉ Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Khu A, Thôn Phú Mỹ, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại (024) 3936 8368
Fax (024) 3936 8367
Email
Website www.artexsc.com.vn
Giám đốc Ông Lê Tiến Đông
Ngày là thành viên 08/07/2008
Vốn điều lệ 135.000.000.000,00 ₫
Mã Thành viên 083
Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Lưu ký Chứng khoán