BOS - Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt BOS
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS
Địa chỉ Tầng 25 - Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại (024) 3936 8368
Fax (024) 3936 8367
Email
Website https://bos.vn
Giám đốc Bà Nguyễn Quỳnh Anh
Ngày là thành viên 08/07/2008
Vốn điều lệ 969.225.090.000,00 ₫
Mã Thành viên 083
Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Lưu ký Chứng khoán; Dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.