MBKE - Công ty TNHH MTV Chứng khoán MayBank Kim Eng

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt MBKE
Tên Công ty TNHH MTV Chứng khoán MayBank Kim Eng
Địa chỉ Tầng 4A - Tòa Nhà Vincom Center Đồng Khởi. 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại (028) 3827 1020
Fax (028) 3827 1030
Email info@maybank-kimeng.com.vn
Website www.maybank-kimeng.com.vn
Giám đốc Ông Kim Thiên Quang
Ngày là thành viên 16/01/2008
Vốn điều lệ 1.056.110.000.000,00 ₫
Mã Thành viên 079
Nghiệp vụ Môi giới - Bảo lãnh phát hành - Tư vấn - Lưu ký