IBSC - Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt IBSC
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán IB
Địa chỉ Tầng 8 - Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại (024) 4456 8888
Fax (024) 3978 5379
Email tamlth@ibx.vn
Website www.ibsc.vn
Giám đốc Bà Nguyễn Thị Tuyết
Ngày là thành viên 25/01/2008
Vốn điều lệ 1.161.086.380.000,00 ₫
Mã Thành viên 072
Nghiệp vụ Loại hình kinh doanh: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán.