SHS - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt SHS
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Địa chỉ Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm hội nghị Công đoàn, số 1 Phố Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại 04.5377 762
Fax 04.5378 005
Email
Website www.shs.com.vn
Giám đốc Ông Vũ Đức Tiến
Ngày là thành viên 01/02/2008
Vốn điều lệ 1.000.000.000.000,00 ₫
Mã Thành viên 069
Nghiệp vụ Môi giới - Thẩm định - Bảo lãnh phát hành - Tư vấn - Lưu ký