SHS - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt SHS
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Địa chỉ Tầng 1-5 - Tòa nhà Unimex Hà Nội. Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại (024) 3818 1888
Fax (024) 3818 1688
Email
Website www.shs.com.vn
Giám đốc Ông Vũ Đức Tiến
Ngày là thành viên 01/02/2008
Vốn điều lệ 2.072.682.010.000,00 ₫
Mã Thành viên 069
Nghiệp vụ Môi giới - Thẩm định - Bảo lãnh phát hành - Tư vấn - Lưu ký