VCSC - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt VCSC
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
Địa chỉ Tầng 15 - Tháp Tài chính Bitexco - Số 02 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM và Tầng 3, tòa nhà Vinatex – Tài Nguyên, Số 10 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM
Điện thoại (028) 3914 3588
Fax (028) 3914 3209
Email info@vcsc.com.vn
Website www.vcsc.com.vn
Giám đốc Ông Tô Hải
Ngày là thành viên 14/12/2007
Vốn điều lệ 3.330.000.000.000,00 ₫
Mã Thành viên 068
Nghiệp vụ Môi giới - Bảo lãnh phát hành - Tư vấn - Lưu ký