DNSE - Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt DNSE
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam
Địa chỉ Tầng 05 - Tòa nhà HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại (024) 3972 6178
Fax (024) 3972 6179
Email
Website www.dnse.com.vn
Giám đốc Ông Ngô Anh Sơn
Ngày là thành viên 28/04/2008
Vốn điều lệ 160.000.000.000,00 ₫
Mã Thành viên 064
Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán - Tư vấn chứng khoán  - Lưu ký chứng khoán  - Tự doanh chứng khoán