FPTS - Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt FPTS
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Địa chỉ Số 52, Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội
Điện thoại (04) 7737070
Fax (04) 7739058
Email
Website www.fpts.com.vn
Giám đốc Ông Nguyễn Điệp Tùng
Ngày là thành viên 07/09/2007
Vốn điều lệ 993.769.520.000,00 ₫
Mã Thành viên 058
Nghiệp vụ Môi giới - Thẩm định - Tư vấn - Lưu ký