EVS - Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt EVS
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
Địa chỉ Tầng 2 - Tòa nhà VNT Tower. Số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại (024) 3772 6699
Fax (024) 3772 6763
Email
Website https://www.eves.com.vn
Giám đốc Ông Nguyễn Thành Chung
Ngày là thành viên 17/07/2007
Vốn điều lệ 600.004.000.000,00 ₫
Mã Thành viên 040
Nghiệp vụ Môi giới - Tư vấn - Lưu ký