VDSC - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt VDSC
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Địa chỉ Tầng 1, 2, 3, 4 - Tòa nhà Viet Dragon. Số 141 Đường Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại (028) 6299 2006
Fax (028) 6299 2007 - 6291 7986
Email info@vdsc.com.vn
Website www.vdsc.com.vn
Giám đốc Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
Ngày là thành viên 06/03/2007
Vốn điều lệ 1.000.999.060.000,00 ₫
Mã Thành viên 033
Nghiệp vụ Môi giới - Bảo lãnh phát hành - Tư vấn - Lưu ký