VPBS - CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt VPBS
Tên CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Địa chỉ Tầng 3-4 - Số 362 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Điện thoại (024) 1900 6457 - 3974 3655
Fax (024) 3974 6388 - 3974 3656
Email
Website www.vpbs.com.vn
Giám đốc Ông Nguyễn Lâm Dũng
Ngày là thành viên 06/04/2007
Vốn điều lệ 3.500.000.000.000,00 ₫
Mã Thành viên 026
Nghiệp vụ Môi giới - Bảo lãnh phát hành - Tư vấn