VPS - Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt VPS
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
Địa chỉ Khu văn phòng số 65 phố Cảm Hội, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Điện thoại (024) 1900 6457 - 3974 3655
Fax (024) 3974 6388 - 3974 3656
Email
Website https://www.vpbs.com.vn
Giám đốc Ông Nguyễn Lâm Dũng
Ngày là thành viên 06/04/2007
Vốn điều lệ 3.500.000.000.000,00 ₫
Mã Thành viên 026
Nghiệp vụ Môi giới - Bảo lãnh phát hành - Tư vấn