VNDS - Công ty Cổ phần Chứng khoán Vndirect

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt VNDS
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Vndirect
Địa chỉ số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại 84-4-9724568
Fax 84-4-9724600
Email support@vndirect.com.vn
Website www.vndirect.com.vn
Giám đốc Bà Phạm Minh Hương
Ngày là thành viên 15/12/2006
Vốn điều lệ 1.549.981.650.000,00 ₫
Mã Thành viên 021
Nghiệp vụ Môi giới - Thẩm định - Bảo lãnh phát hành - Tư vấn - Lưu ký