VCBS - Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt VCBS
Tên Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
Địa chỉ Tầng 1, 198 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại (84-4) 9367516 - 9360024
Fax (84-4) 9360262
Email
Website www.vcbs.com.vn
Giám đốc Ông Vũ Quang Đông
Ngày là thành viên 27/05/2002
Vốn điều lệ 700.000.000.000,00 ₫
Mã Thành viên 009
Nghiệp vụ MG-TD-BLPH-TV-LK