VCBS - Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt VCBS
Tên Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ Tầng 1 - 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại (84-024) 3936 7516 - 3936 0024
Fax (84-024) 3936 0262
Email
Website www.vcbs.com.vn
Giám đốc Ông Lê Mạnh Hùng
Ngày là thành viên 27/05/2002
Vốn điều lệ 1.000.000.000.000,00 ₫
Mã Thành viên 009
Nghiệp vụ Môi giới - Bảo lãnh phát hành - Tư vấn - Lưu ký - Kinh doanh Chứng khoán phái sinh.