VietinBank Securities - Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt VietinBank Securities
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam
Địa chỉ 306 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại (84.024) 3974 1771
Fax (84.024) 3974 1760
Email vanphong@cts.vn
Website http://cts.vn
Giám đốc Ông Khổng Phan Đức
Ngày là thành viên 29/10/2000
Vốn điều lệ 1.064.365.760.000,00 ₫
Mã Thành viên 007
Nghiệp vụ Môi giới - Bảo lãnh phát hành - Tư vấn - Lưu ký - Dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh