ACBS - Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt ACBS
Tên Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Địa chỉ 41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại (84-028) 3823 4159
Fax (84-028) 3823 5060
Email
Website www.acbs.com.vn
Giám đốc Ông Trịnh Thanh Cần
Ngày là thành viên 28/07/2000
Vốn điều lệ 1.500.000.000.000,00 ₫
Mã Thành viên 006
Nghiệp vụ Môi giới - Bảo lãnh phát hành - Tư vấn - Lưu ký - Dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.