ACBS - Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt ACBS
Tên Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Địa chỉ 107N Trương Định, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại (848) 4043054
Fax (848) 4043085
Email
Website www.acbs.com.vn
Giám đốc Ông Trịnh Thanh Cần
Ngày là thành viên 28/07/2000
Vốn điều lệ 1.500.000.000.000,00 ₫
Mã Thành viên 006
Nghiệp vụ Môi giới - Thẩm định - Bảo lãnh phát hành - Tư vấn - Lưu ký