MBS - Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt MBS
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Địa chỉ Tầng 7-8 - Tòa nhà MB. Số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
Điện thoại (024) 3726 2600
Fax (024) 3726 2601
Email
Website www.mbs.com.vn
Giám đốc Ông Trần Hải Hà
Ngày là thành viên 28/07/2000
Vốn điều lệ 2.676.183.240.000,00 ₫
Mã Thành viên 005
Nghiệp vụ Môi giới - Bảo lãnh phát hành - Tư vấn - Lưu ký