SSI - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt SSI
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Địa chỉ 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại (028) 3824 2897
Fax (028) 3824 2997
Email
Website www.ssi.com.vn
Giám đốc Ông Nguyễn Duy Hưng
Ngày là thành viên 28/07/2000
Vốn điều lệ 5.000.636.840.000,00 ₫
Mã Thành viên 003
Nghiệp vụ Môi giới - Thẩm định - Bảo lãnh phát hành - Tư vấn - Lưu ký