BSC - Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt BSC
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Địa chỉ Tầng 1 - Tầng 10 - Tầng 11 - Tháp BIDV. Số 35 Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại (024) 2200 668
Fax (024) 2200 669
Email
Website www.bsc.com.vn
Giám đốc Ông Nguyễn Duy Viễn
Ngày là thành viên 28/07/2000
Vốn điều lệ 1.220.700.780.000,00 ₫
Mã Thành viên 002
Nghiệp vụ Môi giới - Bảo lãnh phát hành - Tư vấn - Dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với tư cách thành viên bù trừ chung.