BVSC - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt BVSC
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Địa chỉ Tầng 2 và 3 - Tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại (84-024) 3928 8080
Fax (84-024) 3928 9888
Email info-bvsc@baoviet.com.vn
Website www.bvsc.com.vn
Giám đốc Ông Nhữ Đình Hòa
Ngày là thành viên 28/07/2000
Vốn điều lệ 722.339.370.000,00 ₫
Mã Thành viên 001
Nghiệp vụ Môi giới - Tự doanh - Bảo lảnh phát hành - Tư vấn - Lưu ký