BVSC - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt BVSC
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Địa chỉ Tầng 2 và 5 Tòa nhà 94 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại (844)9433016
Fax (844)9433012
Email webmaster@bvsc.com.vn
Website www.bvsc.com.vn
Giám đốc Ông Nhữ Đình Hòa
Ngày là thành viên 28/07/2000
Vốn điều lệ 722.339.370.000,00 ₫
Mã Thành viên 001
Nghiệp vụ MG-TD-BLPH-TV-LK